Aktualitātes
Par Rēzeknes novadu
Fotogalerija
Video ziņas
Informācija par ES
Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2014
Rēzeknes novada dienas
Pasākumu kalendārs
Attīstības plānošana
Izglītība
Kultūra
Sports
Sociālā palīdzība
Veselības aprūpe
Dzimtsarakstu nodaļa
Uzņēmējdarbība novadā
Novada bāriņtiesas
Starptautiskā sadarbība
Nevalstiskās organizācijas
Iedzīvotāju konsultatīvās padomes
Derīgie izrakteņi
Mērķdotācija infrastruktūrai
Atkritumu apsaimniekošana
Sludinājumi
Publiskie gada pārskati

Veidlapas Rēzeknes novada Būvvaldes pakalpojumu saņemšanai

2012. g. 19. janvāris

 
 Plānošanas un arhitektūras uzdevuma/būves nojaukšanas uzdevuma izsniegšana
Lai realizētu būvniecības ieceri un uzsāktu būvprojektēšanu, būvniecības ierosinātājs Būvvaldē iesniedz būvniecības iesniegumu – uzskaites karti
 
 
Pilns pakalpojuma apraksts portālā www.latvija.lv
  
Izziņa par būves neesamību
Būvvalde pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai, ja tāda nav, tiesiskā valdītāja pieprasījuma saņemšanas izdod izziņu par būves neesamību dabā iesniegšanai valsts vai pašvaldības iestādēs.
 
 
Būvatļaujas izsniegšana
Būvatļauja ir dokuments, kas apliecina tiesības uzsākt un veikt būvdarbus. Patvaļīga būvniecība nav pieļaujama. Pieprasījumu būvatļaujas saņemšanai var iesniegt būvvaldē pēc tam, kad ir būvvaldē akceptēts būvprojekts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pilns pakalpojuma apraksts portālā www.latvija.lv
 
Būves vai būves daļas vienkāršota renovācija vai vienkāršota rekonstrukcija
Lai realizētu vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas ieceri, ierosinātājs vienojas ar atbildīgo projektētāju par ieceres dokumentācijas izstrādi un aizpilda apliecinājuma karti. To paraksta projektētājs, pasūtītājs, un tā ir jāakceptē būvvaldē. Pēc akcepta saņemšanas var tikt uzsākti būvdarbi. Būvatļaujas izsniegšana un pieņemšana ekspluatācijā nav paredzēta. 
 
Pilns pakalpojuma apraksts portālā www.latvija.lv  
 
Būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā
Pieņemšanas ekspluatācijā akts dod tiesības uzsākt būves ekspluatāciju atbilstoši būves projektētajai funkcijai un tālāk formēt būves īpašuma tiesības. Būvvalde izskata iesniegto dokumentāciju un vienojas ar iesniedzēju par komisijas ierašanos pieņemamajā objektā un noformē aktu, ko pēc apstiprināšanas izsniedz pieprasītājam. Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā akta noformēšanai Būvvaldē fiziska persona iesniedz vienotas formas apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai.
 
 
Pilns pakalpojuma apraksts portālā www.latvija.lv
 
Gadījumos, kad nepieciešams sniegt papildus informāciju, var izmantot brīvas formas iesniegumu
 
 
Pieteikums teritorijas labiekārtojuma elementu saksaņošanai (žogiem, norobežojumiem, gājēju celiņiem un citiem labiekārtojuma elementiem)
 
 
 
 

Meklēšana

Kalendārs

 
POTCPSSv
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Autorizēšana

total_time: 0.455488